Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

Mexalen sup 6x250 mg - momentálne nedostupný

http://www.eshop.zdravmat.sk/2036-2418-thickbox/mexalen-cipky-6x-250mg.jpg

Momentálne nedostupný

Paracetamol, účinná látka prípravku Mexalen tablety pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu.

Tablety Mexalen nezhoršujú žalúdočné problémy a nevyvolávajú krvácanie, môžu ich užívať aj chorí so žalúdočnými vredmi a vredmi dvanástnika a chorí, ktorí neznášajú kyselinu acetylsalicylovú.

Viac detailov


1,30 € s DPH

94980 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Mexalen

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Paracetamolum 250 mg v 1 čapíku.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Čapík.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Terapeutické indikácie

Mexalenčapíky sú určené na tlmenie bolesti pri prerezávaní zúbkov, bolesti zubov, bolesti v krku, bolesti hlavy a ďalej na zníženie horúčky sprevádzajúcej chrípku a prechladnutie a infekčné choroby detského veku ako sú ovčie kiahne, čierny kašeľ, osýpky, mumps a na zníženie teploty po očkovaní.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Liek je určený na použitie u detí.

Jednotlivá dávka pre deti je 10-15 mg / kg, celková denná dávka nesmie presiahnuť 60 mg / kg telesnej hmotnosti.

Deti s telesnou hmotnosťou 15-30 kg 1 čapík, nad 30 kg 1 až 2 čapíky. Jednotlivé dáky sa môžu opakovať podľa potreby každých 6 hodín. Nepodávajú sa viac ako 4 dávky počas 24 hodín.

Bez porady s lekárom sa tento liek nepodáva deťom dlhšie ako 3 dni.

 

Spôsob podania

Liek je určený len na podanie per rectum.

 

4.3. Kontraindikácie

Liek je kontraindikovaný pri známej precitlivenosti na paracetamol alebo ďalšie zložky lieku, pri ťažkej renálnej a hepatocelulárnej insuficiencii a akútnej hepatitíde, deficite G-6-P hydrogenázy, pri súčasnom podávaní liekov poškodzujúcich pečeň, pri rektálnom krvácaní alebo proktitíde prekonanej v poslednom období. Liek nie je určený pre deti s telesnou hmotnosťou do 15 kg.

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri podávaní pacientom so zmenami pečeňových funkcií sa odporúča pravidelná kontrola pečeňových testov. Pri renálnom poškodení musia byť jednotlivé dávky podávané s odstupom aspoň 8 hodín.

Je potrebné upozorniť, aby boli dodržiavané dávky a deťom neboli podávané súčasne iné lieky obsahujúce paracetamol. Pri pretrvávaní príznakov (pri samodiagnóze) ďalšiu liečbu určuje lekár.

 

4.5. Liekové a iné interakcie

Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom, môže byť znížená cholestyramínom. Antikoagulačný efekt warfarínu alebo iných kumarínov spolu so zvýšeným rizikom krvácania môže byť spôsobený súčasným dlhodobým a pravidelným podávaním paracetamolu. Občasné užívanie nemá signifikantný efekt. Súčasné dlhodobé užívanie čapíkov Mexalens niektorými liekmi na spanie, proti epilepsii, s niektorými antibiotikami môže viesť v niektorých prípadoch k poškodeniu funkcie pečene.

4.6. Gravidita a laktácia

Nepoužíva sa, liek je určený na podávanie deťom.

Epidemiologické štúdie realizované počas gravidity nepreukázali škodlivý vplyv paracetamulu užívaného v odporúčaných dávkach. Paracetamol je vylučovaný do materského mlieka, ale v množstve, ktoré nie je klinicky signifikantné. V dostupných publikovaných údajoch nie je paracetamol kontraindikovaný počas laktácie.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa, liek je určený na podávanie deťom. Paracetamol neovplyvňuje pozornosť a schopnosť sústredenia.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky paracetalomu sú zriedkavé, niekedy sa môže objaviť precitlivenosť prejavujúca sa kožnou vyrážkou, len ojedinele bronchospazmus. Len zriedkavo sa môžu vyskytnúť poruchy krvotvorby, boli zaznamenané ojedinelé prípady trombocytopénie, agranulocytózy, hemolytickej anémie a iktera.

 

4.9. Predávkovanie

Okamžitá liečba je nevyhnutná na zvládnutie predávkovania paracetamolom. Aj keď chýbajú signifikantné časté príznaky, pacient by mal byť ihneď prevezený do nemocnice pod lekársky dohľad. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť zlyhanie pečene. Je vhodné podať N-acetylcysteín alebo metionín.

Musia byť dostupné všeobecné opatrenia na zistenie základných životných funkcií. Pri veľmi ťažkých otravách je na mieste hemodialýza či hemoperfúzia.

 

 

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum, ATC kód: N02BE01

 

Paracetamol je analgetikum – antipyretikum bez protizápalového účinku a s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou. Je vhodné u dospelých pacientov aj v pediatrii. Mechanizmus účinku je pravdepodobne podobný účinku kyseliny acetylsalicylovej a je závislý od inhibície prostaglandínov v centrálnom nervovom systéme. Táto inhibícia je však selektívna. Neovplyvňuje glykémiu, je vhodný pre diabetikov. Paracetamol možno podať vo všetkých prípadoch, kde nie je možné podať kyselinu acetylsalicylovú.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Paracetamol sa rýchlo a úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Koncentrácia v plazme dosahuje vrchol za 2-3 hodiny po podaní. Absorpcia paracetamolu je menej rýchla pri rektálnom podaní než pri podaní per os. Paracetamol je relatívne rovnomerne distribuovaný do väčšiny telesných tekutín.

Paracetamol je metabolizovaný hlavne pečeni. Dve hlavné metabolické cesty sú glukurokonjugácia a sulfokonjugácia. Posledná cesta je rýchlo saturovaná pri dávkach vyšších než sú terapeutické dávky. Menšia cesta, katalyzovaná cytochrómom P450, vedie k tvorbe intermediárneho produktu, ktorý je za normálnych podmienok užívania rýchlo detoxikovaný redukovaným glutatiónom a eliminovaným močom po konjugácii s cysteínom alebo kyselinou merkapturovou. Počas masívneho predávkovania je množstvo tohto toxického metabolitu vždy zvýšené.

Väzba paracetamolu na plazmatické bielkoviny kolíše; 20-30% môže byť viazané v koncentráciách zachytených pri akútnej intoxikácii. Exkrécia je prakticky výlučne renálna vo forme konjugovaných metabolitov. Po podaní terapeutických dávok môže byť 90-100% látky objavené v moči počas 24 hodín.

 

    1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, hodnotenia kancerogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne zvláštne riziko pre človeka.

 

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1. Zoznam pomocných látok

Silica colloidalis anhydrica, macrogoli 600 stearas, sojae lecithinum, adeps solidus H15,

adeps solidus W35.

 

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 

6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov.

 

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 ˚C.

 

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Blister PVC/PE, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Obsah balenia: 6 čapíkov.

 

  1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, Graf –Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko

 

  1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

07/0285/90-C/S

 

  1. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

18.12.1990

 

  1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

December 2007

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Ponúkne aj iný tovar, ktorý si zakúpil iný zákazník.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar