Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

HEDELIX S.A. gtt por 1x20 ml

http://www.eshop.zdravmat.sk/1859-2237-thickbox/hedelix-sa-kvapky-20ml.jpg

Kvapky a roztoky na vnútorné použitie.

Viac detailov


2,95 € s DPH

57801 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Hedelix® s.a.

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivo:

Hederae helicis extractum (2.2 - 2.9 : 1) 0,04 g v 1 ml roztoku (=31 kvapiek).

Extrakčný prostriedok: etanol 50 obj. %, propylénglykol (98 :2).

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Perorálne kvapky

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Liečba zápalov dýchacích ciest sprevádzaných tvorbou hlienu a liečba príznakov chronických zápalových ochorení dýchacích ciest.

 

V písomnej informácii pre používateľov sa uvádza: „Pri pretrvávaní ťažkostí alebo pri výskyte dušnosti, horúčky, pri tvorbe krvavého alebo hnisavého spúta, ihneď navštívte lekára.“

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Ak nie je predpísané inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie:

 

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 3 krát denne 31 kvapiek (zodpovedá 300 mg drogy denne),

deti od 4 do 10 rokov: 3 krát denne 21 kvapiek (zodpovedá 200 mg drogy denne),

deti od 3 do 4 rokov: 3 krát denne 16 kvapiek (zodpovedá 150 mg drogy denne),

 

Liek sa užíva nezriedený a po užití vypite dostatočné množstvo tekutín (pohár vody).

 

Na vnútorné použitie.

V písomnej informácii pre používateľov sa uvádza: “Neužívajte liek bez odporúčania lekára dlhšie ako niekoľko dní“. Pozri tiež časť „Terapeutické indikácie“.

 

4.3 Kontraindikácie

 

  • precitlivenosť na listy brečtanu popínavého alebo na niektorú z pomocných látok

  • deficit arginínsukcinát syntentázy (metabolická porucha tvorby močoviny v Krebs-Henseleitovom cykle – vyskytuje sa u novorodencov, dojčiat a malých detí).

 

V jednom prípade sa vyskytla u 5 mesačného dieťaťa vyvolaná opakovaná symptomatická príhoda (predpokladá sa deficit arginínsukcinát syntetázy) v úzkej časovej súvislosti s užívaním lieku Hedelix® s.a.

Hedelix® s.a sa nesmie podávať dojčatám alebo deťom mladším ako 3 roky, pretože liek obsahuje mentol, mätovú a eukalyptovú silicu. Vzhľadom na výskyt týchto pomocných látok v Hedelixe® s.a, nesmú liek užívať pacienti s bronchiálnou astmou alebo s inými respiračnými ochoreniami, ktoré sú sprevádzané výraznou hypersenzitivitou respiračného systému. Inhalácia mentolu, mätovej a eukalyptovej silice môže spôsobiť bronchokonštrikciu.

Pre dojčatá a deti do 3 rokov sú dostupné iné lieky.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Keďže Hedelix® s.a. obsahuje zložky extrahované z rastlín, vo fľaši sa môžu tvoriť usadeniny, ktoré môžu spôsobiť zákal alebo zanedbateľnú zmenu chuti.

Hedelix® s.a. neobsahuje cukor ani alkohol, preto je vhodný pre diabetikov a pre pacientov, ktorí nesmú užívať alkohol.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Nebolo skúmané, či liečivo prestupuje placentou alebo sa vylučuje do materského mlieka. Preto sa liek nemá užívať počas gravidity a laktácie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

 

Neaplikovateľné.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

U citlivých osôb sa môžu menej často vyskytnúť žalúdočné ťažkosti.

 

Hedelix® s.a môže vyvolať laryngospazmus u dojčiat a detí do 3 rokov.

 

4.9 Predávkovanie

 

Liek obsahuje saponíny, preto po užití veľkého množstva lieku môže vzniknúť gastroenteritída.

 

Doteraz sú známe prípady, keď deti konzumovali čerstvé brečtanové listy. Publikované výsledky z jedného toxikologického centra uvádzajú, že po konzumácii 1 – 5, veľmi zriedkavo až 10 čerstvých brečtanových listov a plodov došlo v 10 % k vracaniu a hnačkám (súbor 301 detí).

Po konzumácii 2 brečtanových listov sa deťom odporúča na primárnu elimináciu jedu podať aktívne uhlie.

Z publikovaných výsledkov nie je možné vyvodiť záver pre stanovenie vhodného dávkovania lieku s obsahom sušených brečtanových listov ako je napr. Hedelix® s.a.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmakum - expektorans, mukolytikum

ATC-kód: RO5CA

 

Expektoračný účinok je pravdepodobne vyvolaný dráždením sliznice žalúdka. Podráždenie senzorických parasympatikových nervových vlákien reflexne stimuluje sekretorické mukózne žľazy v sliznici bronchov.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Údaje o farmakokinetických vlastnostiach a biologickej dostupnosti nie sú k dispozícii.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Predávkovanie liekom zo sušených listov brečtanu nie je doteraz známe.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

propylénglykol,

glycerol,

príchuť „Frey & Lau“ Nr. 118676,

silica mäty piepornej „Frey & Lau“ Nr. 118915

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

Čas použiteľnosti je 48 mesiacov.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení lieku je 6 mesiacov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Liek uchovávajte na suchom mieste pri teplote 15 - 25 °C v pôvodnom obale.

Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Liekovka z hnedého skla (farmaceutické sklo, okrúhla, hnedá , sterilná) hydrolytickej triedy 3 so závitom RD 18,

Zvislé kvapkadlo S-typ V 3,8 135 NW 18, biely; materiál – polyetylén (RIBLENE FH 10/LUPOLEN 1840 H)

Skrutkovací uzáver KSK typ V, VI, VII 6,8 NW, biely; materiál – polypropylén (NOVOLEN 1100 H/HOSTALEN PPT 1070/HOSTALEN PPN 1060 EU)

 

Vonkajšie balenie: papierová škatuľka

Veľkosť balenia: 20 ml, 50 ml, 100 ml

 

6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Neaplikovateľné.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstrasse 2, Eitorf, Nemecko

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

94/0003/01-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

22.03.2001

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

December 2008

 

 

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar