Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

Fungicidin Léčiva ung 1x10 g

http://www.eshop.zdravmat.sk/1958-5565-thickbox/fungicidin-leciva-ung-1x10-g.jpg

Liečivo nystatín tlmí a zastavuje rast kvasiniek a niektorých ďalších nižších húb. Nevstrebáva sa z povrchu kože a sliznice.

Masť môžu používať dospelí, mladiství aj deti od novorodeneckého veku na liečbu kvasinkových ochorení kože a slizníc.

 

Liek môžu používať ťarchavé a dojčiace ženy.

 


Viac detailov


2,10 € s DPH

01069 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

Fungicidin Léčiva

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo: nystatinum (min. 4 400 IU/mg) 100 000 IU v 1 g masti.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Masť

dvojfázová suspenzná masť žltej farby, konzistencie vazelínu

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Intertriginózne kandidózy, kandidové paronýchie, doplnkovo pri vaginálnej kandidóze. Liek je určený pre dospelých, mladistvých a deti od novorodeneckého veku.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Masť sa nanáša vo veľmi tenkej vrstve 2-krát až 3-krát denne na postihnuté miesta (aj intravulvárne a intravaginálne) do vyhojenia. Zvyčajná doba liečby je 2 týždne, podľa potreby dlhšie. V liečbe treba pokračovať aj po klinickom zhojení ešte niekoľko dní aplikáciou masti raz denne.

 

4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na nystatín, alebo na niektorú z pomocných látok (lanolín a i.).

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Primárna rezistencia na nystatín je zriedkavá; je skrížená s ostatnými polyénovými antibiotikami.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Klotrimazol pri súčasnej aplikácii znižuje účinok nystatínu.

 

4.6 Gravidita a laktácia

Nystatín sa nevstrebáva z miesta podania, preto je ho možné používať aj počas gravidity a laktácie. Neodporúča sa len intravaginálna aplikácia v 1. trimestri gravidity.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe.

 

4.8 Nežiaduce účinky

Len zriedkavo vznikla kontaktná alergická dermatitída, prejavy iritácie alebo senzibilizácie.

 

4.9 Predávkovanie

Ak masť náhodne požije dieťa, môže dôjsť k nevoľnosti a vracaniu. Ak k vracaniu nedošlo, je vhodné ho vyvolať.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antimykotické antibiotikum, dermatologikum.

ATC kód: D01AA01 - dermatologiká, antimykotiká na lokálne použitie - nystatín.

Nystatín je antibiotikum produkované Streptomyces noursei. Patrí do skupiny polyénov, má fungistatické a fungicídne účinky. Tlmí rast kvasiniek rodu Candida, Rhodotorula, Torulopsis a Trichosporon a mikromycét rodu Aspergillus tým, že sa fixuje na steroly a mení permeabilitu bunkovej steny.

 

 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nystatín sa z intaktnej kože a slizníc nevstrebáva. O jeho resorpcii zo zápalovo zmenenej kože či slizníc nie sú informácie k dispozícii.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita (LD50) po s.c. aplikácii je u myši 120 mg/kg.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Vaselinum album, adeps lanae, cera alba, paraffinum liquidum, alcohol cetylicus

 

6.2 Inkompatibility

Liek sa neodporúča magistraliter riediť alebo miešať s inými masťovými základmi.

 

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchávanie

V suchu, pri teplote 10 - 25°C, chrániť pred svetlom.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: Hliníková tuba, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Balenie: Tuba s 10 g masti

 

6.6 Špeciálne požiadavky na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0144/69-C/S

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

1969

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Júl 2009



Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Ponúkne aj iný tovar, ktorý si zakúpil iný zákazník.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar