Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

AVENOC čapíky sup 10

http://www.eshop.zdravmat.sk/1897-2274-thickbox/avenoc-capiky-sup-1x10-ks.jpg

AVENOC čapíky (sup 1x10 ks).

Viac detailov


4,81 € s DPH

60066 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

AVENOC čapíky

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

1 čapík (3 g) obsahuje liečivá:

Paeonia officinalis (Pivónia lekárska) 1 DH …………….......... 0,01 g

Ratanhia 3 CH (Kraméria trojtyčinková) ............................…. 0,01 g

Aesculus hippocastanum (Pagaštan konský) 3 CH ….…….... 0,01 g

Hamamelis virginiana (Hamamel virginský) 1 DH ...…............ 0,01 g

 

Liehový extrakt z koreňových hľúz rastliny Paeonia officinalis L., z koreňa rastliny Krameria triandra Ruiz et Pav., plodu rastliny Aesculus hippocastanum L., sušených listov a kôry rastliny Hamamelis virginiana L.

 

Pomocné látky: úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

čapíky

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie
Symptomatická liečba niektorých ochorení konečníka: hemoroidy, zápaly konečníka a trhliny v
jeho bezprostrednom okolí.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Po vykonaní lokálnej toalety zaveďte ráno a večer jeden čapík do konečníka. V liečení pokračujte niekoľko dní aj po úplnom ústupe symptómov. Ak do týždňa nedôjde k viditeľnému zlepšeniu, je nevyhnutné vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

4.3 Kontraindikácie

Nepoužívať u osôb, ktoré vykazujú alergiu na niektorú zo zložiek. V prípade pochybností je nevyhnutné informovať sa u lekára alebo lekárnika.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nie sú.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

 

4.6 Gravidita a laktácia

Bez rizika.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe.

 

4.8 Nežiaduce účinky

Nie sú známe. V prípade výskytu nežiaducich alebo neočakávaných účinkov ich oznámte svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi.

 

4.9. Predávkovanie

Údaje nie sú známe.

 

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

  • Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

  • ATC kód: V03AX

  • Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nie sú aplikovateľné.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Bezpečnosť prípravku bola overená dlhodobým používaním v klinickej praxi.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

Adeps solidus.

 

6.2 Inkompability

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

60 mesiacov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote od 15°C do 25°C.

Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister PVC/ polyetylén, papierová škatuľa, čapíky 2 x 5 ks.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BOIRON

20, rue de la Libération

69 110 Sainte - Foy – lès - Lyon

FRANCÚZSKO

 

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

93/0371/98-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2008

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Ponúkne aj iný tovar, ktorý si zakúpil iný zákazník.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar