Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

LAXYGAL gto por 1x25 ml/187,5 mg

http://www.eshop.zdravmat.sk/2017-2398-thickbox/laxygal-kvapky-25ml.jpg

Akútna funkčná zápche.

Viac detailov


3,18 € s DPH

90416 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

LAXYGAL®

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Natrii picosulfas 7,5 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 18 kvapiek).

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálne roztokové kvapky.

Číra, slabo žltohnedá kvapalina.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Terapeutické indikácie

Laxygal® je vhodný na krátkodobé užívanie pri akútnej funkčnej zápche (napr. pri zmene pobytu) a pri druhotnej zápche sprevádzajúcej iné choroby a to iba na obmedzený čas (maximálne 10 dní).

U nevyliečiteľne chorých a za zvláštnych okolností možno pripustiť dlhodobé chronické užívanie lieku.

 

Pri organicky podmienenej zápche (choroby ritného kanála, bolestivé hemoroidy) možno liek užívať

počas prechodnej doby trvania ťažkostí. Laxygal® možno užiť aj pri príprave na RTG alebo na

endoskopické vyšetrenie.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Deti 4 až 10 rokov: 6 až 12 kvapiek večer.

Dospelí a deti nad 10 rokov: 12 až 24 kvapiek večer.

 

Normálne dochádza k účinku Laxygalu® po 6 až 12 hodinách. Zvyšovaním alebo znižovaním uvedenej dávky možno nájsť optimálnu dávku pre každého jednotlivca, aby došlo k želanej konzistencii stolice.

Laxygal® možno užiť s tekutinou alebo bez nej. Liek je najvhodnejšie užiť večer pred spaním, aby

k vyprázdneniu došlo ráno.

 

4.3. Kontraindikácie

Laxygal® sa nesmie užívať pri náhlych brušných príhodách (appendicitis, ileus, pankreatitída,

priškripnutie prietrže, peritonitída, akútny zápal čreva), pri dehydratácii organizmu a pri precitlivenosti

na pikosulfát, na látky triarylmetánového radu a parabény.

Laxygal® sa nesmie podávať deťom mladším ako 4 roky.

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Užívanie Laxygalu® nie je vhodné po brušných operáciách a v období dojčenia.

Liek pre obsah sorbitolu nie je vhodný pre pacientov s vrodenou neznášanlivosťou fruktózy.

 

4.5. Liekové a iné interakcie

Pri pravidelnom užívaní Laxygalu® môže súčasné podávanie diuretík alebo adrenokortikoidov

spôsobiť poruchu rovnováhy vody a elektrolytov. Narušenie tejto rovnováhy môže zvýšiť citlivosť na

srdcové glykozidy. Súčasné užívanie širokospektrálnych antibiotík znižuje laxatívny účinok Laxygalu®.

 

 

 

4.6. Gravidita a laktácia

V štúdiách na zvieratách nebol zaznamenaný teratogénny účinok pikosíranu sodného.

Pri klinickom hodnotení tohto lieku u tehotných žien pri podávaní terapeutických dávok nebol

zaznamenaný vplyv na kontraktibilitu uteru ani na fétus. Napriek tomu by sa mal v priebehu

tehotenstva užívať s opatrnosťou.

Hoci sa pikosíran sodný nevylučuje do materského mlieka, nie je vhodné užívanie lieku v období

laktácie.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Laxygal® nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na vedenie motorových vozidiel a obsluhu

strojov.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Pri krátkodobom užívaní Laxygalu® sa zvyčajne nežiaduce účinky neobjavujú. Pri chronickom užívaní narúša reedukáciu spontánnej defekácie, zhoršuje a udržuje spastickú zápchu; vo vyššej dávke môže vyvolať (podľa individuálnej citlivosti) bolestivé spazmy čriev, hnačku, riziko nerovnováhy vody a elektrolytov (K, Na); pri chronickom užívaní je výnimočne zaznamenaný syndróm abúzu laxatív: hnačka, bolesti brucha, nauzea, vracanie, chudnutie, slabosť, poruchy menštruácie, nechutenstvo, depresívne stavy; zmeny svalovej steny čriev, dilatácia čreva imitujúca ulceróznu kolitídu a megakólon.

 

4.9. Predávkovanie

Prípady akútnej intoxikácie sú vzácne. Pri silnom predávkovaní môže dôjsť k ľahkej iritácii čreva.

Terapia je symptomatická.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Laxatívum.

ATC kód: A06AB08

 

- Mechanizmus účinku

Liečivo tohto preháňadla pôsobí priamo na neuroreceptory v črevnej stene. Až lipofília difenolového

typu vytvára predpoklad pre väzbu na receptory črevnej steny.

Laxatíva difenolového typu inhibujú absorpciu vody a elektrolytov a zvyšujú ich sekréciu do črevného

lumenu.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Pikosíran sodný je ako hydrofilná látka veľmi slabo absorbovaný lipofilnými membránami čreva. Po

perorálnom podaní prechádza pomerne rýchlo žalúdkom a tenkým črevom v nezmenenej forme. Do

hrubého čreva sa dostane asi 70 % podaného množstva za 3 hodiny po podaní. Tu dochádza

k hydrolýze pikosíranu sodného bakteriálnou flórou. Vzniknutý metabolit je lipofilný, čo mu umožňuje lepšie prenikať biologickými membránami. Z hrubého čreva sa v dôsledku laxatívneho účinku relatívne rýchlo vylučuje faeces. Za 12 hodín po podaní sa v hrubom čreve nachádza len 8 % podanej dávky.

Po 72 hodinách je vylúčených 21 % látky močom a 72 % látky stolicou, a to vo forme metabolitov

pikosíranu sodného.

 

5.3. Predklinické údaje o k bezpečnosti

Teratogenita: V pokusoch na zvieratách nebol zaznamenaný teratogénny účinok pikosíranu sodného.

 

 

 

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1. Zoznam pomocných látok

Ethylparabenum natricum

Sorbitolum 70 % non cristallisabile

Acidum hydrochloricum

Aqua purificata

 

6.2. Inkompatibility

Fyzikálne ani chemické inkompatibility nie sú doteraz známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

36 mesiacov.

 

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávať pri teplote do 25 °C, v pôvodnom vnútornom obale, aby bol liek chránený pred svetlom.

Chráňte pred chladom a mrazom.

 

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Hnedá fľaštička s originálnym uzáverom z plastickej hmoty a kvapkacou vložkou, písomná informácia

pre používateľov, papierová škatuľka.

 

Veľkosť balenia: 10 ml, 25 ml, 30 ml

 

8. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

 

11. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

61/0018/97-S

 

12. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

21.01.1997

 

13. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

August 2010

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Ponúkne aj iný tovar, ktorý si zakúpil iný zákazník.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar