Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

NEOCAPIL sol der 1x50 ml+aplik.

http://www.eshop.zdravmat.sk/2033-2414-thickbox/neocapil-roztok-s-aplikatorom-50ml.jpg

Tekutiny na vonkajšie použitie (roztoky, spreje, emulzie).

Viac detailov


12,85 € s DPH

98042 

Vernostný program Nákupom tohto produktu získate vernostné body v počte 1 bod. Ak váš košík bude obsahovať celkom 1 bod potom ich môžete premeniť na zľavový kupón s hodnotou 0,10 €.


Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

 1. NÁZOV LIEKU

 

Neocapil®

 

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivo: Minoxidilum 20 mg (2 %) v 1 ml roztoku.

 

Pomocná látka: Propylenglycolum.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 1. LIEKOVÁ FORMA

 

Dermálny roztok.

Číry, bezfarebný, slabo žltý až mierne ružový roztok.

 

 1. Klinické údaje

 

  1. Terapeutické indikácie

 

Na liečbu Alopecia androgenetica u mužov a žien.

 

  1. Dávkovanie a spôsob podávania

 

Neocapil® sa aplikuje nastriekaním na úplne suchú pokožku častí kapilícia s prerednutými vlasmi až lysinami 2-krát denne (maximálne 10 dávok na 1 aplikáciu, čo zodpovedá 1 ml roztoku). Prídavný aplikátor s predĺženou špičkou je určený predovšetkým na ošetrovanie difúznej alopécie u žien. Aplikátor sa po zložení plastového vrchnáka a sprejovej hlavičky nasadí na vystupujúci ventil. Jednotlivá dávka roztoku je bez ohľadu na veľkosť ošetrovanej plochy vždy 1 ml. Celková denná dávka však nesmie prekročiť 2 ml. Liečba je dlhodobá (minimálne 3 mesiace), nástup účinku a rozsah obnovy rastu vlasov sú individuálne. Po ošetrení sa musia ruky aj náhodne zasiahnuté iné oblasti kože starostlivo umyť chladnou tečúcou vodou. Pri náhodnom kontakte s citlivými miestami (oči, poranená koža, sliznica) je nutné ich opláchnuť dostatočným množstvom čistej vody. Ošetrenú kožu ani vlasy nesušiť fénom.

 

  1. Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na minoxidil alebo propylénglykol.

 

  1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Systémové účinky lokálne resorbovaného minoxidilu nie je možné úplne vylúčiť (tachykardia, angina pectoris, tvorba edémov, ortostatická hypotenzia). Pri výskyte týchto reakcií je nutné liek vysadiť a zaviesť inú vhodnú terapiu. U pacientov so súčasne sa vyskytujúcim iným kožným ochorením v mieste aplikácie nie sú účinky lieku Neocapil® overené. Taktiež nie je známe, či oklúzia (nosenie parochne) zvyšuje pri používaní lieku Neocapil® resorpciu minoxidilu. Relatívnou kontraindikáciou je vek do 18 rokov a nad 65 rokov, pretože používanie lieku v uvedenom veku nie je dostatočne overené.

 

 

  1. Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe. Napriek tomu je nutné u pacientov liečených antihypertenzívami dbať na častejšiu kontrolu krvného tlaku a sledovať symptómy ortostatickej hypotenzie - platí predovšetkým pre antihypertenzíva schopné spôsobiť ortostatický pokles krvného tlaku.

 

  1. Gravidita a laktácia

 

Pretože nie sú k dispozícii overené údaje, nemal by sa Neocapil® v priebehu gravidity a dojčenia používať. Celkovo resorbovaný minoxidil sa vylučuje do materského mlieka.

 

  1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Neocapil® nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

  1. Nežiaduce účinky

 

Pre klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov lieku bola použitá nasledujúca terminológia:

 

Veľmi časté ≥1/10

Časté ≥1/100 a <1/10

Menej časté ≥1/1 000 a <1/100

Zriedkavé ≥1/10 000 a <1/1 000

Veľmi zriedkavé <1/10 000

 

Zoznam nežiaducich účinkov je vytvorený podľa klasifikácie MedDRA SOC a jednotlivé nežiaduce účinky sú zoradené od najčastejšie po najmenej často hlásené:

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: kontaktná dermatitída v kapilíciu, lokálne kožné reakcie (podráždenie v mieste aplikácie), suchá koža, olupovanie kože, erytém, pruritus, ekzematózne prejavy, tvorba šupín

Menej časté: hypetrichóza

Veľmi zriedkavé: alopécia, generalizovaný erytém

 

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: alergické reakcie ako urtikária alebo edémy na tvári

 

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé: bolesť hlavy, neuritída

 

Poruchy oka

Veľmi zriedkavé: poruchy vízu (zníženie ostrosti videnia), podráždenie očí

 

Poruchy ucha a labyrintu

Veľmi zriedkavé: závrat

 

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé: stenokardie, pokles krvného tlaku, zrýchlenie tepu, synkopa, edémy

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé: zmeny chuťových vnemov

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: hepatitída

 

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: polymyalgia

 

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé: obličkové kamene

 

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé: sexuálne poruchy

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi zriedkavé: edémy

 

 

  1. Predávkovanie

 

Náhodné požitie väčšieho množstva lieku, obzvlášť u detí (maximálna denná perorálna dávka pre dospelých je 100 mg, čo zodpovedá 5 ml roztoku), môže viesť ku kardiovaskulárnym poruchám. Retencia vody sa dá liečiť vhodnými diuretikami, tachykardia beta-blokátormi. Pri hypotenzii sa aplikuje intravenózne fyziologický roztok a iba pri šoku je vhodné použiť vazopresory.

 

 

 1. Farmakologické vlastnosti

 

  1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum (stimulans rastu vlasov), ATC kód: D11AX01

 

Minoxidil po lokálnej aplikácii zabraňuje začínajúcemu a pokročilému hormonálne podmienenému vypadávaniu vlasov, velusové vlasy sa môžu premeniť vo vlasy terminálne. Pri dlhodobej aplikácii (niekoľko mesiacov až rok) bola u 50-80 % všetkých prípadov pozorovaná tvorba nových terminálnych vlasov. Výsledok je kozmeticky uspokojivý iba pre polovicu týchto prípadov (asi 30 % liečených pacientov). V bočnej oblasti čela sú úspechy mnohokrát neuspokojivé. Po vysadení lieku vypadávanie vlasov znova pokračuje. Overené údaje o dlhodobom úspechu s liečbou minoxidilom ešte nie sú k dispozícii. Úspech terapie je väčší v menej pokročilom štádiu vypadávania vlasov a pri jej včasnom začatí.

Terapeuticky optimálnym sa ukázal 2 % roztok. Mechanizmus účinku nie je ešte úplne jasný, známe sú iba jednotlivé účinky (napr. normalizácia atrofického vlasového folikulu, zvýšené prekrvenie papilárneho tkaniva, urýchlené zabudovanie aminokyselín do folikulov).

 

  1. Farmakokinetické vlastnosti

 

Minoxidil sa z etanolicko-vodného roztoku resorbuje len v nepatrnej miere. Po opakovanej lokálnej aplikácii boli hodnoty rádioaktívne značkovaného minoxidilu v moči pod 5 % pôvodnej dávky. Plazmatické hodnoty sú väčšinou pod 5 g/ml, čiže mnohonásobne pod hodnotou dávky schopnej pôsobiť hypotenzívne. Predpokladá sa, že súčasne sa vyskytujúce zápalové ochorenia vlasovej pokožky hlavy môžu resorpciu minoxidilu zvýšiť, experimentálne údaje zatiaľ nie sú k dispozícii. Po prerušení lokálnej aplikácie sa 95 % vstrebaného minoxidilu vylúčilo v priebehu 4 dní.

 

  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Bezpečnosť lieku bola overená dlhodobým používaním.

 

 1. Farmaceutické údaje

 

  1. Zoznam pomocných látok

 

Ethanolum 96 %, propylenglycolum, aqua purificata.

 

  1. Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

  1. Čas použiteľnosti

 

3 roky.

 

  1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

  1. Druh obalu a obsah balenia

 

Fľaška z tmavého skla so sprejovou hlavičkou a plastovým vrchnákom, prídavný aplikátor, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.

 

Veľkosť balenia: 50 ml.

 

  1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

 1. Držitel rozhodnutia o registráci

 

SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika

 

 

 1. Registračné číslo

 

46/0016/92-S

 

 1. Dátum prvej registrácie / predĺženia registrácie

 

03.02.1992

 

 1. Dátum revízie textU

jún 2009

 

 

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Ponúkne aj iný tovar, ktorý si zakúpil iný zákazník.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar